Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

För alla hjärtans skull

Gör vårt enkla symtomtest för att se om dina besvär kan bero på hjärtsvikt.

Hjärtsvikt räknas till en av våra folksjukdomar och i Sverige lever ungefär 250 000 personer med sjukdomen.

Trots det är det få som känner till hjärtsvikt och dess ofta ganska diffusa symtom. Därför behöver vi öka kunskapen kring sjukdomen så att fler kan kan upptäcka den i tid och få tillgång till rätt behandling.

Genom att öka kunskapen kring hjärtsvikt och dess symtom kan vi bidra till att:

1

Förebygga hjärtsvikt genom att påverka riskfaktorer som är kopplade till sjukdomen

2

Fler kan upptäcka sjukdomen i tid och få behandling som kan lindra symtom och bromsa sjukdomsförloppet

3

Förbättra livskvaliteten för de som lever med hjärtsvikt, både de drabbade och deras anhöriga

4

Minska antalet sjukhusinläggningar och dödfall på grund av hjärtsvikt