Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt uppstår när hjärtat inte orkar pumpa ut så mycket blod som kroppen behöver. Över tid kan det göra att hjärtat blir försvagat och att dess funktion sviktar; det vill säga inte fungerar som det ska.

De som drabbas av hjärtsvikt upplever ofta en orkeslöshet och att vardagliga aktiviteter blir alltmer ansträngande. Eftersom symtomen ofta är diffusa och kommer smygande kan det vara svårt att koppla samman dem som tecken på hjärtsvikt.

Hjärtsvikt är alltid allvarligt, men det finns olika behandlingar som kan förbättra hjärtats arbetsförmåga. Ökad kunskap kring hjärtsvikt, hur det kan förebyggas och behandlas samt vilka riskfaktorer och symtom som finns, kan göra skillnad för personer i riskzonen för hjärtsvikt och även för dem som redan har fått en diagnos.

 

Hjärtsvikt är inte...

detsamma som hjärtinfarkt. Hjärtsvikt ökar dock risken att drabbas av hjärtinfarkt likaså kan hjärtinfarkt öka risken för att utveckla hjärtsvikt. Även om hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom så betyder det inte att livet är slut. Över 64 miljoner människor lever med hjärtsvikt runt om i världen.

Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa ut så mycket blod som kroppen behöver.

Vad orsakar hjärtsvikt?

Det finns flera riskfaktorer som kan öka risken för att utveckla hjärtsvikt. Vissa av dessa faktorer kan du själv påverka och andra inte.

Några av de mest vanliga riskfaktorerna är:

 • Högt blodtryck

  Högt blodtryck

 • Diabetes

  Diabetes

 • Tidigare hjärtinfarkt eller kranskärlssjukdom

  Tidigare hjärtinfarkt eller kranskärlssjukdom

 • Övervikt

  Övervikt

 • Medfödda hjärtproblem

  Medfödda hjärtproblem

Personer med diabetes har mer än dubbelt så hög risk att drabbas av hjärtsvikt jämfört med icke-diabetiker.