Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

VILKA ÄR SYMTOMEN?

Risken för att insjukna i hjärtsvikt ökar med stigande ålder. Då symtomen ofta är diffusa och kommer smygande kan det vara svårt att upptäcka hjärtsvikt. Symtom som andfåddhet och trötthet är vanliga men misstas ofta för att vara tecken på exempelvis naturligt åldrande eller andra orsaker.

Andfåddhet

Nattlig hosta

Svullna ben

Trötthet

Ansträngdhet

Vardagliga aktiviteter som att gå i trappor eller uppförsbackar blir ansträngande.

Koncentrationssvårigheter

Om du upplever symtom som kan kopplas till hjärtsvikt, bör du kontakta vården eftersom en tidig diagnos och behandling kan bromsa sjukdomsförloppet. Om du skulle få akuta symtom som svår andnöd eller ont i bröstet ska du genast ringa 112.