Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Källor

Texten på hemsidan baseras på information från:

Hjärtlungfonden.
https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/hjartsvikt/

Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Sveriges regioner i samverkan. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Hjärtsvikt - nydebuterat.
https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/10224_V%C3%A5rdf%C3%B6rlopp_hj%C3%A4rtsvikt_publ.pdf

1177 hjärtsvikt.
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/hjartbesvar-och-hjartfel/hjartsvikt/

GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2017; 390: 1211–59. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32154-2 Kenny HC, Abel ED. Heart Failure in Type 2 Diabetes Mellitus. Circulation Research. 2019;124:121–141.
https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.311371

Texten till Hjärtkollen baseras på information från:

Development and Evaluation of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire: A New Health Status Measure for Heart Failure C. Patrick Green, MD,* Charles B. Porter, MD, FACC,*† Dennis R. Bresnahan, MD, FACC,*†, John A. Spertus, MD, MPH, FACC*† Kansas City, Missouri

https://www.heartfailurematters.org/sv/varningstecken/okad-svullnad-av-ben-och-anklar/

https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/allmaenhet/goda-rad-vid-symtom

https://www.heartfailurematters.org/sv/att-forsta-hjartsvikt/yrsel/

https://www.heartfailurematters.org/sv/varningstecken/aptitloshet-illamaende/

https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnsvarigheter/

https://www.heartfailurematters.org/sv/varningstecken/hjartklappning/

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/hjartrytm/hjartklappning/