Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Hur diagnostiseras hjÀrtsvikt?

För att diagnostisera hjärtsvikt behöver läkaren få en samlad bild baserad på flera undersökningar och tester som vägs ihop.

  • Tidigare sjukdomshistoria

  • Hjärt-lungröntgen

  • Blodprov

  • Läkarundersökning

  • Symtom

  • EKG och ultraljud

Vad händer om jag drabbas av hjärtsvikt?

Att få diagnosen hjärtsvikt kan skapa oro både hos den som drabbas och dess anhöriga. Hur mycket vardagen och dagliga aktiviteter påverkas beror på hjärtsviktens svårighetsgrad. Det är därför viktigt att sjukdomen upptäcks i tid eftersom en tidig diagnos och behandling kan bromsa sjukdomen.

Syftet med behandlingen är att man ska må så bra som möjligt och orka mer, minska symtom, slippa sjukhusvård och förlänga livet. Läkemedel tillsammans med förändring av levnadsvanor är viktiga delar i behandlingen, men det gäller att också lyssna på kroppens signaler och hitta en balans i livet. I de allra flesta fall kan hjärtsvikten kontrolleras och behandlas så att man kan leva ett gott liv.

Motion är bra för hjärtat och för välbefinnandet och personer med hjärtsvikt bör därför träffa en sjukgymnast för att få hjälp att anpassa sin motion. En arbetsterapeut kan hjälpa till att hitta sätt och strategier för att underlätta i vardagen.