Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
  • 10 frågor om symtom som kan vara relaterade till hjärtsvikt
  • Skriv ut dina svar och/eller spara formuläret som PDF
  • Ingen registrering av e-post

Observera att om du är akut sjuk ska du kontakta 112 och behöver du råd så kontakta exempelvis 1177.
Hjärtkollen är inte ett diagnosverktyg och ersätter inte ett utlåtande från en läkare, utan syftar till att öka medvetenheten om hjärtsvikt. Hjärtkollen är utvecklat av AstraZeneca i samråd med professor och överläkare Michael Fu vid Hjärtsektionen, Medicinkliniken, Östra Sjukhuset - Sahlgrenska Universitetssjukhuset , Göteborg.

1. Upplever du att du blir lättare andfådd?

Många tror ofta att andfåddhet beror på dålig kondition eller övervikt. Men om du blir andfådd vid lättare ansträngning eller andfåddheten inte släpper i vila kan det istället indikera hjärt- eller lungsjukdom och du bör då kontakta sjukvården.

Ja
Nej

2. Har du upplevt svullnad i anklar och ben?

Vätskeansamling kan orsaka svullnad, särskilt i anklarna och fötterna. Det kan ibland också sprida sig till ben, lår, mage och lungor. Samtidigt blir det svårare att andas. Vid vätskeansamling kvarstår ofta en grop på benet om du trycker på den. Om du upplever dessa besvär, bör du ta kontakt med sjukvården för fortsatt utredning.

Ja
Nej

3. Upplever du att du senaste tiden varit tröttare än vanligt?

Trötthet kan bero på många olika saker. Vid hjärtsvikt beror det på att kroppens organ och muskler inte får tillräckligt med blod och näring. Det märks framför allt vid ansträngning då det är vanligt att man blir trött i benen och inte orkar lika mycket som tidigare. Tröttheten kan vara kombinerad med kraftlöshet och andfåddhet och kan även öka vid nedstämdhet.

Ja
Nej

4. Har du upplevt yrsel under de senaste veckorna?

Yrsel kan bero på många olika saker. Blodet till hjärnan kan minska när hjärtfrekvensen eller rytmen är onormal (för långsam eller för snabb), eller när hjärtat inte orkar pumpa tillräcklig mycket blod till hjärnan till följd av hjärtsvikten.

Ja
Nej

5. Har du upplevt minskad aptit eller illamående?

Det finns flera anledningar till att man upplever minskad aptit eller illamående. Vid hjärtsvikt kan du uppleva att aptiten förändras, försvinner, eller att du känner dig illamående, matleda och utspändhet i buken till följd av vätskeansamling, framför allt svullnad av lever och tarmar.

Ja
Nej

6. Upplever du att du blir trött eller andfådd av vardagliga aktiviteter som att ta en dusch eller klä på dig?

Många tror att andfåddhet oftast beror på dålig kondition eller övervikt. Men om du blir andfådd vid lättare ansträngning eller vila kan det indikera hjärt- eller lungsjukdom och du bör då kontakta sjukvården.

Ja
Nej

7. Blir du lätt andfådd av kortare promenader eller av att gå i trappor?

Många tror att andfåddhet oftast beror på dålig kondition eller övervikt. Men om du blir andfådd vid lättare ansträngning eller vid vila kan det indikera hjärt- eller lungsjukdom och du bör då kontakta sjukvården.

Ja
Nej

8. Har du upplevt problem med att sova liggandes?

Vid hjärtsvikt kan mycket vätska samlas i armar och ben vilket kan skapa ett obehagligt tryck runt överkroppen när du ska sova. Upplever du att du har svårt att sova liggandes under en tid eller behöver lägga till fler kuddar under huvudet för att underlätta andningen, rekommenderas du att kontakta en vårdcentral.

Ja
Nej

9. Behöver du ofta gå upp och kissa på nätterna?

Det kan finnas flera anledningar till att du går upp och kissar på nätterna. Vid hjärtsvikt kan vätska som samlas i benen under dagen flyttas tillbaka till blodet och föras till njurarna för att istället utsöndras som urin.

Ja
Nej

10. Upplever du att du ofta får hjärtklappning?

Hjärtklappning pekar på en oregelbunden hjärtrytm och det kan orsakas av att hjärtat skyndar på för att kompensera för sin oförmåga att pumpa blod normalt. Upplever du att du återkommande får hjärtklappning rekommenderas du att kontakta en vårdcentral så snart som möjligt.

Ja
Nej

Testet är nu avslutat.

Du svarade ja på 8 av 9 frågor.

De flesta webbläsare kan via skriv ut-funktionen spara dina svar som en PDF-fil om du saknar en skrivare.